Ciljevi

Projekt „Utvrda Znanja“

Projekt UTVRDA ZNANJA naš je konačni dugoročni cilj.

Utvrda Znanja je koncept razvoja, obnove i prenamjene utvrde u javni, polivalentni multi-kulturalni prostor i njegovu održivost i samofinanciranje. Počiva na vrijednostima civilnog sektora i svoj razvoj temelji na načelima energetske učinkovitosti, izvaninstitucionalne edukacije, sekundarnog iskorištavanja sirovina i inteligentnog raspolaganja imovinom. Promocija tehničke kulture, sporta, znanja, humanitarnog rada i posebno volontiranja također su smjernice koncepta razvoja Utvrde Znanja

Povijesni razvoj grada ostavio nam je u nasljeđu velik broj napuštenih fortifikacijskih objekata koji su vremenom izgubili prvobitnu funkciju. U nedostatku jasnog plana o prenamjeni osuđeni su na propadanje i devastaciju. S druge strane u procesu tranzicije Pula, kao i ostali gradovi, gube kvalitetne javne prostore pogodne za društveno-kulturne aktivnosti. Ovaj projekt je primjer mogućeg scenarija prenamjene napuštenih lokaliteta koji su od kulturnog i povijesnog značaja za grad.

Prostor udruge se namjerava prenamijeniti u multimedijalni centar pogodan za kulturne aktivnosti i tematske radionice.

Glavni cilj projekta je pružiti zajednici, prvenstveno mladima koji gravitiraju području utvrde, mogućnost da animiraju svoje slobodno vrijeme i kroz naše radionice steknu nova znanja, iskustva i upravljačke sposobnosti.

Radionice će se ostvariti u skladu s mogućnostima korištenja prostora za određene djelatnosti, obuhvaćati će područja tehničkih i informacijskih vještina, kulture, znanosti, razvoja civilnog društva i sporta.

U prvoj fazi projekta utvrda je dovedena u nultu poziciju što znači da je zaustavljeno njeno devastiranje od strane ljudi i prirode. Dolazi se u situaciju kada su potrebne radionice koje će započeti njenu obnovu i stvoriti uvjete za druge radionice. Tako primarno nastaju radionice prijekopotrebne za elementarne radove na utvrdi: konzervatorska, stolarska i bravarska radionica. Pomoću tih radionica saniraju se oštećenja (krov, fasada, podovi…) te se pregrađuju prostori i radi međukatna konstrukcija. Radionice su pod budnim okom stručnih osoba koje svoje znanje i iskustva prenose na nove polaznike. Nadzor nad obnovom obavlja se od strane stručnih osoba iz gradske uprave. Radionice će se financirati pomoću donatora koji financiraju nevladin sektor iz područja rada s mladima, razvoj civilnog društva,  korištenje javnih prostora, zaštite kulturne baštine; nadalje sponzorstvima tvrtki (alati, materijali, savjeti….) i samofinanciranjem.

U sljedećoj fazi, kako stvaraju se uvjeti za otvaranje radionica sljedećeg tipa: elektrotehnika, strojarstvo, sport, muzika, kazalište… Kroz projekt će se promovirati upotreba ekološki prihvatljivih izvora energije kao i upotreba sekundarnih sirovina.

U osmišljavanju radionica ćemo surađivati sa školskim ustanovama (industrijska škola, škola za primijenjenu umjetnost i dizajn, tehnička škola i dr.) te na taj način doprinijeti boljoj povezanosti nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.

Treba istaknuti da se sportska radionica udruge za oživljavanje i zaštitu utvrda „Casoni Vechi“ afirmira u lokalnoj zajednici, da participira u kvaliteti života, te da se nametne kao logičan izbor mladima da  svojim aktivnostima sudjeluju u njenom radu.

Ideja da se lokalnoj zajednici Udruga predstavi, kroz ovaj projekt i kroz sam događaj u svojoj biti ne gravitira samo mladima i djeci već je usmjerena i na umirovljenike i ja sve ostale članove zajednice.

Predstavljanje lokalnim gospodarstvenicima također je bitan motiv jer bez njihovog sudjelovanja ostvarenje naših ideja nije moguće. A predstavljanje projekta lokalnim korisnicima i svih sadržaja koje projekt nudi možda je i najvažnije  upravo zbog činjenice da će  baš oni imati izravne koristi od svega toga.

Naš neskriveni motiv, a vjerujemo i motiv Mjesnog Odbora je upravo ostvarenje kvalitetnije komunikacije i suradnje Udruge i M.O.-a kako na ovom tako i na budućim projektima.

Udruga za zaštitu i oživljavanje utvrde Casoni vecchi je važan suradnik Ministarstvu kulture,i Konzervatorskom odjelu u Puli, Istarskoj Županiji, Gradu Puli i ostalim organizacijama koje se bave fortifikacijama na zaštiti kulturne baštine i valorizaciji očuvanja fortifikacijskog sustava.

Udruga i njeni članovi važan su strateški partner i mjesnim odborima Vidikovac, Veruda i Nova Veruda jer ima atraktivnost koja privlači građane, posebno mlade, infrastrukturu i vrijedne volontere koji su spremni pomoći i sudjelovati u razvoju zajednice na svim područjima koji štite kvalitetu života svojih susjeda.

Suradnik smo i partner na mnogim projektima i Obiteljskom centru Istarske županije, Crvenom križu Pula, udrugama Metamedij, Suncokret, ZUM, Naš san njihov osmijeh, Kulturpunkt i drugima i kontinuirano se odazivamo pozivima na suradnju od strane civilnog društva, ali i javnog sektora.

 Članica smo Vijeća mladih Istarske županije u čijem smo osnivanju bili jedni od aktivnijih članova, a sada je i naša članica dio Upravnog odbora Vijeća mladih Istarske županije.

Optimistično nastupamo sa željom za dugom i kvalitetnom suradnjom.